WZROST KU AKTYWNOŚCI

„WZROST KU AKTYWNOŚCI”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób niepełnosprawnych w tym niesłyszących poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych zwiększających sprawność edukacyjną, neurosensomotoryczną, komunikacyjną, fizyczną, zdrowotną oraz emocjonalną.

 Działania w projekcie skierowane są do mieszkańców Płocka i powiatu płockiego.

Projekt  adresowy jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych m.in. z wadą słuchu, wzroku i mowy, niepełnosprawnych intelektualnie , ruchowo , ze schorzeniami neurologicznymi psychicznymi oraz osób z autyzmem z orzeczeniem o niepełnosprawności / stopniem niepełnosprawności zamieszkałych w Płocku i powiecie płockim.
W Projekcie przewidziany jest udział 30 beneficjentów w tym 25 dzieci niepełnosprawne oraz 5 osób dorosłych niepełnosprawnych
Projekt ma charakter lokalny

 Termin realizacji projektu:

01.06.2020r- 31.03.2021r
Realizowane wsparcie w formie zajęć indywidualnych:
– rewalidacja
-logopedia
– neurokinezjologia
– aquaterapia
– integracja sensoryczna
– terapia taktylna
– arteterapia
– terapia korekcyjno kompensacyjna

Fundacja „Przerwij Ciszę” zapewni równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu w Płocku i powiecie Płockim. Wszelkie działania rekrutacyjne będą prowadzone na danym terenie w jednakowym zakresie.
Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły.

www.przerwijcisze.org

email biuro@przerwijcisze.org

Zajęcia przygotowane w projekcie realizowane z naciskiem ogólnorozwojowym i rewalidacyjnym będą pełniły rolę wychowawczą, komunikacyjną , relaksacyjną i terapeutyczną.

 Prowadzone systematyczne wsparcie logopedyczne umożliwi dogłębne rozpoznanie problemu i redukcję wad wymowy przede wszystkim u dzieci z niepełnosprawnością słuchu i autyzmem.

 Poprzez realizację Projektu „WZROST KU AKTYWNOŚCI” chcemy wprowadzić w świat osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie i uzyskać u nich najwyższą samodzielność oraz samoświadomość KIM JESTEM i CO POTRAFIĘ – niech dowiedzą się jak najwięcej, niech zdobędą tyle umiejętności aby mogli być jak najmniej uzależnione od innych.

Projekt będzie pełnił rolę ochronną, wspomagającą oraz uświadamiającą, doprowadzającą do wzrostu aktywności.

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *