Indywidualne Zajęcia Terapeutyczne Integracji Sensorycznej

Fundacja „Przerwij Ciszę” zaprasza na Indywidualne Zajęcia Terapeutyczne Integracji Sensorycznej dla dzieci uczęszczających na WWRD oraz dla podopiecznych Fundacji.

Zajęcia odbywają się w specjalnie dostosowanej sali, na której znajduje się specjalistyczny sprzęt podwieszany oraz różnego rodzaju pomoce do terapii SI. Terapia SI jest niedyrektywną formą pracy, prowadzona jest w formie zabawy, by jak najbardziej rozwijać możliwości dziecka. Integracja sensoryczna to proces, w którym mózg informacje ze zmysłów przyjmuje, przesiewa i eliminuje, rozpoznaje, interpretuje oraz integruje z już posiadanymi aby następnie odpowiedzieć właściwą reakcją ruchową, działaniem, czyli zastosować je do użytku (wg definicji Jean Ayres, twórczyni teorii integracji sensorycznej). Układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów: Zmysły zewnętrzne: – wzrokowe. – słuchowe. – węchowe. – smakowe. Zmysły wewnętrzne: – dotykowe. – proprioceptywne (czucie głębokie). – przedsionkowe (zmysł równowagi, odbierający ruch). Poprzez zmysły każdy z nas poznaje otaczający świat, chłoniemy obrazy, dźwięki, zapachy oraz smaki. Dziecko z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego inaczej postrzega świat. Najczęstszymi objawami zaburzeń SI są nieprawidłowe reakcje na bodźce dotykowe, zaburzenia uwagi, opóźnienia w rozwoju ruchowym, zaburzenia mowy, trudności w uczeniu się. Kiedy odbiór bodźców jest nieprawidłowy dziecko jest pobudzone lub wycofane, jest lękliwe bądź nie odczuwa strachu, często się potyka, ma problemy z ubieraniem się, gryzie różne przedmioty, niechętnie myje zęby i włosy.

Terapia prowadzona będzie w oparciu o diagnozę SI, polegającą na obserwacji klinicznej i wywiadzie z rodzicami.