Kurs Języka Migowego I stopnia oraz warsztaty doszkalające

Fundacja „Przerwij Ciszę” informuje iż w miesiącu lipcu 2018r realizowany będzie Kurs Języka Migowego I stopnia oraz warsztaty doszkalające.

 

Podstawowym celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego.

W wyniku nauczania uczestnicy:

• poznają podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi,

• nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi,

• opanują około 600 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami Systemu Językowego Miganego jak też Polskiego Języka Migowego,

• przygotują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników słowników i materiałów multimedialnych,

• otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie z wpisaną oceną końcową, potwierdzające uzyskane kwalifikacje komunikacyjne, na ukończonym poziomie,

• Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i tłumaczy języka migowego oraz przez osoby niesłyszące z odpowiednimi kwalifikacjami z kilkunastoletnim stażem pracy w środowisku osób niesłyszących.

Prowadzący: Barbara Skulska – tel. 660-524-374, barbara.skulska@wp.pl

Osoby zainteresowane kursem prosimy o kontakt z Fundacją:

Tel. (24) 264-17-51 lub 883-152-400

biuro@przerwijcisze.org