Darowizna

Nasza praca nie byłaby możliwa dzięki Wam Kochani!

Działamy dzięki Waszemu wsparciu niosąc pomoc wszystkim naszym podopiecznym i ich rodzinom.
Ideą Fundacji  jest pomoc terapeutyczno wychowawcza oraz edukacyjna osobom niepełnosprawnym. Pieniądze nie zawsze są rozwiązaniem, czasem konieczne jest dobre słowo i pomoc osobie potrzebującej lecz bez środków finansowych nie bylibyśmy w stanie realizować nasze projekty i przedsięwzięcia.

Dobroczynność staramy się rozumieć jak najszerzej, chcemy pomagać wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują,  dostrzegać potrzeby osób z niepełnosprawnością w najróżniejszych ich wariantach – ale głównie skupiamy się na potrzebach dotyczących tego co najważniejsze w życiu osoby niepełnosprawnej – zdrowie i terapia edukacyjna.

Pragniemy wzmacniać w Nich to co dobre, chcemy angażować się w wydarzenia i działania, mające na celu poprawę ich funkcjonowania w społeczeństwie. Chcemy angażować się w działania, mające na celu poprawę bytu i komfort życia ludzi niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem.

Liczymy na wsparcie od wszystkich ludzi o otwartych sercach i portfelach, rozumiejących swoje działania, jako dawanie siebie.

Każda pomoc jest ważna. Jedni pomagają słowem inni czynem. Jeśli masz możliwość wesprzeć nas finansowo przekaż dowolną kwotę na realizację Naszych projektów i działań bądź celów statutowych Fundacji.

Przekazane darowizny możesz odliczać od swojego dochodu. Dla osób fizycznych wysokość odliczenia wynosi do 6%, a dla osób prawnych do 10% rocznego dochodu (podstawa prawna ustawa o podatku dochodowym art. 26, ust. 1, pkt. 9 oraz art.18, ust.1, pkt.1).
Osoby zainteresowane wsparciem finansowym prosimy o dokonanie wpłaty na nasze konto:

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” nr konta itd… z dopiskiem „darowizna na cele statutowe Fundacji”:

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę”
ul. Sienkiewicza 3 m.22

Bank Milenium
02 1160 2202 0000 0001 2576 2723

Fundacja opracowała autorskie podręczniki oraz pomoce dydaktyczne do nauki języka migowego, które można zakupić w naszym sklepie internetowym, środki pozyskane z zakupów naszych podręczników oraz pomocy dydaktycznych wykorzystane są na realizację bezpłatnych zajęć terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z wadą słuchu.

Fundacja również może przyjąć każda pomoc rzeczową w postaci np. niepsującej się żywności, odzieży, zabawek, książek itp. Obecnie fundacja poszukuje sprzętu komputerowego w postaci komputerów i drukarek, papieru do drukarek, kserokopiarki. Fundacja chce również pozyskać specjalny samochód do przewozu osób niepełnosprawnych czy starszych. Potrzeb jest wiele, jeżeli chcesz pomóc, skontaktuj się z Nami.