Aktualne projekty

 

 

POBIERZ PONIŻSZE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PROJEKTU:

 

Projekt „JESTEM CZĘŚCIĄ NATURY” jest współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Projekt współfinansowany ze środków PFRON

W ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2018) ogłoszonego na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych. Nr umowy zawartej z PFRON: ZZB/000557/BF/D z dnia 16 maja 2019.

HARMONOGRAM styczeń 2020

Dzień tygodnia

Forma wsparcia/specjalność

Dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia

Nazwisko i imię pracownika

Godziny

pracy

Miejsce pracy

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia przyrodniczo- ogrodnicze

13 ; 27

Elżbieta Popczuk

14 – 20

Płock, ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia z neurokinezjologii *

13; 27

Marta Chojnowska

10 – 14

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii

13; 20; 27

Tomasz Stellak

11.30 – 19.30

Płock ul.3 Maja 4

Zajęcia przyrodniczo- ogrodnicze

13; 20; 27

Katarzyna Sobkowiak

15 -18

Września ul.Piastów 15

Zajęcia integracji sensorycznej

13; 20; 27

Agnieszka Więcek

15 -19

Września ul.Piastów 15

WTOREK

Zajęcia z neurokinezjologii

7; 14; 21; 28

Marta Chojnowska

12 – 20

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia przyrodniczo- ogrodnicze

7, 21

Barbara Gill

13 – 19

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia integracji sensorycznej

7; 14; 21

Łukasz Jakubowski

12 – 15

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia fotograficzne

7; 14; 21; 28

Rafał Wasilewski

14 – 18

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii

7; 14; 21

Tomasz Stellak

9 – 17

Płock ul.3 Maja 4

Zajęcia integracji sensorycznej

7; 14; 21; 28

Agnieszka Więcek

15-18

Września ul.Piastów 15

Zajęcia fotograficzne

7; 14; 21; 28

Katarzyna Sobkowiak

15-17

Września ul.Piastów 15

Zajęcia przyrodniczo- ogrodnicze

7 ( za 6 stycznia)

Katarzyna Sobkowiak

12-15

Września ul.Piastów 15

ŚRODA

Zajęcia z neurokinezjologii

8; 15; 22; 29

Marta Chojnowska

12 – 20

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia integracji sensorycznej

8; 15;22

Renata sobieszyńska

13 – 19

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia integracji sensorycznej

8; 15; 22

Łukasz Jakubowski

8 – 10 ; 12 – 13

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii

8; 15; 22

Tomasz Stellak

11.30 – 19.30

Płock ul.3 Maja 4

Zajęcia z neurokinezjologii

8; 15; 22; 29

Agnieszka Więcek

15-18

Września ul.Piastów 15

CZWARTEK

Zajęcia z neurokinezjologii

9; 16; 23; 30

Marta Chojnowska

12 – 20

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii

9; 16; 23

Tomasz Stel lak

11 – 19

Płock ul.3 Maja 4

Zajęcia integracji sensorycznej

9; 16; 23

Łukasz Jakubowski

13 – 16; 17 – 19

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia przyrodniczo – ogrodnicze

9; 23

Barbara Gill

13 – 19

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia fotograficzne

2; 16

Rafał Wasilewski

14 – 18

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii

2; 9; 16; 23

Daria Ewa Wrzał

15 -18

Września ul.Koszarowa 8

Zajęcia z neurokinezjologii

2; 9; 16; 23

Agnieszka Więcek

15 -18

Września ul.Piastów 15

PIĄTEK

Zajęcia integracji sensorycznej

3; 10; 17

Renata Sobieszyńska

14 – 20

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii *

3; 10; 17

Tomasz Stellak

13 – 17

Płock ul.3 Maja 4

Zajęcia przyrodniczo – ogrodnicze

3; 17

Elżbieta Popczuk

14.30 – 17.30

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia aqua terapii

3; 10; 17; 24

Daria Ewa Wrzał

15 -18

Września ul.Koszarowa 8

SOBOTA

Zajęcia integracji sensorycznej **

4, 11, 18, 25

Renata Sobieszyńska

8 – 15

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia integracji sensorycznej

4; 11; 18; 25

Łukasz Jakubowski

15 – 17

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia przyrodniczo – ogrodnicze

11; 25

Elżbieta Popczuk

15 – 18

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia fotograficzne

4; 18

Rafał Wasilewski

10 – 14

Płock ul. Gradowskiego 3a

Zajęcia z neurokinezjologii

25

Marta Chojnowska

15 – 18

Płock ul. Gradowskiego 3a

*W III piątek miesiąca zajęcia odbywają się w godz. 13 -16

** W pierwszą i drugą sobotę miesiąca zajęcia odbywają się w godz. 8 -16;