Aktualne projekty

Fundacja Marty Chojnowskiej Przerwij Ciszę - pomoc osobom niepełnosprawnym

(KLIKNIJ NA OBRAZEK, ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ULOTKĄ PROJEKTU)

LUB

POBIERZ PONIŻSZE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE PROJEKTU:

Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie uczestnika
Karta rekrutacyjna
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o rezygnacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Wędrując z godnoscią ku samodzielnosci” jest współfinansowany ze środków PFRON.

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON