Fundacja

Fundacja powstała 18 czerwca 2007 roku z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych i niesłyszących oraz grupy ludzi dobrej woli, którym nieobojętny jest los najsłabszych.

Jesteśmy Fundacją niosącą pomoc dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym niepełnosprawnym, w tym niesłyszących. Jesteśmy jedyną organizacją na terenie powiatu płockiego zajmującą się problematyką osób niesłyszących.

Dysponujemy wykwalifikowaną i sprawdzoną kadrą, tak w zakresie terapeutów zatrudnionych na etat jak i pedagogów współpracujących z Fundacją od wielu lat. Prowadzimy zajęcia terapeutyczne , logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne, rehabilitacyjne z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych oraz blok zajęć z zakresu neurokinezjologii. Ponadto organizujemy cyklicznie kursy języka migowego (obecnie przeszkoliliśmy w tym zakresie 660 osób z terenu całej Polski), realizujemy również szkolenia z zakresu: neurokinezjologii, terapii dzieci z wadą słuchu pt: „Jak pracować z dzieckiem niesłyszącym”. Organizujemy konferencje i sympozja z różnych dziedzin medycyny, terapii i edukacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ W ZAKŁADCE „O NAS”.