Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij ciszę” ZAPRASZA do udziału w Projekcie

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij ciszę” ZAPRASZA do udziału w Projekcie

„WĘDRUJĄC Z GODNOŚCIĄ KU SAMODZIELNOŚCI”

dzieci, młodzież niepełnosprawna zamieszkała w województwach: mazowieckim, łódzkim i kujawsko- pomorskim u których występuje np. wada słuchu, niepełnosprawność intelektualna, ruchowa dzieci wymagające wózka inwalidzkiego , niepełnosprawność sprzężona , autyzm, schorzenia neurologiczne, bądź inna niepełnosprawność.

Pierwszy rok realizacji projektu od 1 kwietnia 2017r do 31marca 2018r

Drugi rok realizacji projektu od 1 kwietnia 2018 do 31marca 2019r

Projekt przewiduje realizację zajęć:

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LOGOPEDYCZNE DLA 50 OSÓB- 4 GODZ W MIESIĄCU

ZAJĘCIE INDYWIDUALNE REWALIDACYJNE DLA 50 OSÓB – 4 GODZ W MIESIĄCU

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE STYMULACJI DOTYKOWEJ MASAŻE – DLA 50 OSÓB – 4 GODZ W MIESIĄCU

ZAJĘCIA GRUPOWE TEATRALNO – ARYSTYCZNE – DLA 50 OSÓB( 5 GRUP PO 10 OSÓB) – 8 GODZ W MIESIĄCU

ZAJĘCIA GRUPOWE BAJKOTERAPII- DLA 50 OSÓB ( 5 GRUP PO 10 OSÓB) 4 GODZ W MIESIĄCU

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Fundacją – rekrutacja rozpoczęta

www.przerwijcisze.org

Fundacja poprzez projekt ma za zadanie wprowadzić w świat osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie i uzyskać u nich najwyższą samodzielność oraz samoświadomość KIM JESTEM i CO POTRAFIĘ – niech dowiedzą się jak najwięcej, niech zdobędą tyle umiejętności żeby mogli być jak najmniej uzależnione od innych. Zajęcia przygotowane w projekcie realizowane również poprzez sztukę, bajkoterapie, teatr będą pełniły rolę wychowawczą, komunikacyjną , relaksacyjną i terapeutyczną. Dzięki projektowi będzie to okazja do poznania ich temperamentów, marzeń, zamierzeń, codziennych zmartwień i kłopotów, sposobu reagowania w różnych sytuacjach. Poczucie wspólnej odpowiedzialności, samodyscyplina, koncentracja uwagi, konieczność pamięciowego opanowania tekstu – szczególnie trudna dla dzieci niepełnosprawnych w tym z zaburzenie słuchu i mowy, radzenie sobie z sytuacją stresową w czasie przedstawienia sprawią, że zajęcia te będą znakomitym treningiem emocji, zachowań społecznych oraz innych sprawności niezbędnych dla

prawidłowego funkcjonowania w środowisku.

ZAPRASZAMY!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *