Nowy projekt „Uzdrawiając siebie uzdrawiasz dziecko”

 

 

 

Fundacja Marty Chojnowskiej „Przerwij Ciszę” zaprasza do udziału w projekcie pt. „ UZDRAWIAJĄC SIEBIE UZDRAWIASZ DZIECKO” współfinansowanego  przez  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Termin realizacji od 01.09.2019r do 15.12.2019r

Założeniem projektu jest przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla 30 beneficjentów z zakresu:  neurokinezjologii oraz warsztaty z TRE® (Trauma Releasing Exercises) .

Warsztaty adresowane są dla osób zamieszkałych w województwie mazowieckim, członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji. Realizacja projektu „Uzdrawiając siebie uzdrawiasz dziecko” zakłada pedagogizację rodziców dzieci i opiekunów osób dorosłych z ze schorzeniami neurologicznymi.

Beneficjenci podczas warsztatów poznają skuteczne techniki , które będą mogli wykorzystać w pracy z własnym organizmem jak i w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zdobędą wiedzę na temat:

  1. Neurokinezjologii   gimnastyka mózgu, integracja odruchów, zakres napięcia mięśniowego, integracja sensomotoryczna, świadomość kinestetyczna).
  2. TRE® (Trauma Releasing Exercises) to opracowana przez dr David’a Berceli’ego metoda polegająca na uruchomieniu w ciele, za pomocą sekwencji ćwiczeń, wibracji neurogenicznych umożliwiających uwolnienie się od stresu i traumy. Sekwencja ćwiczeń jest tylko drogą, sposobem na uruchomienie wibracji, którym celem jest równowaga i uwolnienie napięcia! Metoda ta znakomicie wspiera inne działania psychoterapeutyczne.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Fundacją „Przerwij Ciszę” Płock ul Gradowskiego 3a

Email biuro@przerwijcisze.org

Tel . 883152400

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *