Filmy wideo – „Z godnością ku samodzielności”

Zajęcia Teatralne:

1. „Burza”

2. „Ciasteczka”

3. „Czerwony Kapturek”

4. „Ognisko”

5. „Pies i Kot”

6. „Wędrówka”

7. „Teatr Cieni”

8. „Wizyta w teatrze”

9. „Wyspa”

10. „Zabawa przedmiotem”